Modernizacje

Modernizacja jest to wykonywanie robót budowlanych w wyniku których uzyskuje się poprawę standardu użytkowego bądź technicznego, wydłuża się okres użytkowania budynku, obniża się koszty eksploatacji lub zwiększa się zdolność produkcyjną bądź usługową budynku. Najczęściej występującą w ostatnich latach odmianą modernizacji jest termomodernizacja budynków polegająca na wykonaniu prac budowlanych ograniczających zużycie energii na ogrzewanie budynku. Często dla prac termomodernizacyjnych możliwe jest uzyskanie kredytów preferencyjnych. W takich przypadkach w zależności od charakteru budynku i związanych z nim zakresem niezbędnych robót opracowuje się odpowiedni audyt, który stanowi podstawę do uzyskania premii termomodernizacyjnej.

modernizacja 1 modernizacja 2 modernizacja 3
Wszelkie prawa zastrzeżone. PROGRES PROJEKT © 2012