Ekspertyzy

W przypadku wystąpienia uszkodzeń budynku właściciel staje przed koniecznością przywrócenia jego właściwości użytkowych. Dla prawidłowego zdiagnozowania stanu budynku i przyczyn uszkodzeń konieczne jest wykonanie odpowiedniego opracowania techniczno – budowlanego.

ocena techniczna obiektu budowlanego opinia techniczna stanu budynku ekspertyza techniczna obiektu
Ocena techniczna opisuje, analizuje i ocenia stan techniczny obiektu budowlanego w oparciu o jego dokumentację i wizje lokalne. Jest to podstawowa forma opracowań techniczno – budowlanych, która jest zalecana dla oceny prostych budynków lub ich części, w przypadkach, w których nie jest wymagana kompleksowa analiza budowlana. Opinia techniczna określa, analizuje i interpretuje stan projektowany budynku w odniesieniu do stanu rzeczywistego obiektu budowlanego. Opracowanie to ma umożliwić sformułowanie wniosków stanowiących odpowiedź na postanowione przez zamawiającego pytania w kontekście dalszych zamierzeń w odniesieniu do przedmiotowego budynku. Ekspertyza techniczna stanowi swego rodzaju studium przyczynowo – skutkowe stanu lub zdarzenia technicznego obiektu. Analizuje zdarzenie w oparciu o rzeczywisty stan obiektu i jego elementów składowych. Jest to bardziej złożony przypadek opinii technicznej, w którym do oceny stanu rzeczywistego, niezbędne są badania i analizy elementów obiektu. Wnioski z ekspertyzy mają stanowić podstawę do ustalenia dalszego postępowania z obiektem lub konstrukcją budowlaną.
Jako że każdy przypadek jest inny, ważne aby na etapie poprzedzającym wykonanie opracowania techniczno - budowlanego dokładnie określić jego zakres, pozwoli to na zoptymalizowanie tempa prac i kosztów wykonania opracowania. Nie wszystkie zagadnienia wymagają bowiem opracowania ekspertyzy technicznej. Jej wykonanie jest wskazane jedynie w sprawach skomplikowanych a w większości przypadków wystarczające okazuje się opracowanie oceny stanu technicznego lub opinii technicznej.

Wszelkie prawa zastrzeżone. PROGRES PROJEKT © 2012